Trang chủ > Dịch vụ pháp lý  
DỊCH VỤ PHÁP LÝ  
Doanh nghiệp | Thương mại & Tài chính | Bất động sản | Lĩnh vực Hàng hải và bảo hiểm | Lao động | Hình sự | Thủ tục hành chính | Tranh tụng

>> Doanh nghiệp:

Chúng tôi giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp. Các dịch vụ bao gồm:

 • Thành lập, mua, bán, giải thể, phá sản, tái cơ cấu và sáp nhập công ty.
 • Soạn thảo và đàm phán các thoả thuận, hợp đồng.
 • Những sự vụ liên quan đến hoạt động thường nhật của công ty.
 • Tư vấn đầu tư và chứng khoán.
 • Tư vấn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

>> Thương mại và Tài chính:

Các dịch vụ trong lĩnh vực thương mại và Tài chính bao gồm:

 • Soạn thảo và thay mặt thân chủ đàm phán các thoả thuận, hợp đồng thương mại.
 • Thủ tục hải quan, đăng ký chất lượng sản phẩm, ghi nhãn hàng hoá.
 • Tư vấn tài trợ tài chính dự án, vay vốn từ các tổ chức tín dụng.

>> Bất động sản:

Các dịch vụ trong lĩnh vực bất động sản bao gồm:

 • Mua và bán bất động sản.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tài trợ, xây dựng, phát triển, sở hữu, quản lý và vận hành bất động sản, khu nghỉ mát và các tài sản liên quan đến khách sạn.
 • Soạn thảo và đàm phán hợp đồng thuê bất động sản, hợp đồng xây dựng (EPC), thiết kế, giám sát và quản lý dự án.
 • Các giao dịch bảo đảm bằng bất động sản.

>> Lĩnh vực Hàng hải và bảo hiểm:

 • Hỗ trợ khách hàng khiếu nại hàng hải đối với tổn thất hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, tổn thất thân tàu...
 • Thực hiện bắt giữ tàu biển và / hoặc giải phóng tàu bị bắt giữ.
 • Yêu cầu Công ty bảo hiểm bồi thường tổn thất hàng hóa, tổn thất thân tàu..
 • Đại diện Công ty bảo hiểm (thế quyền) yêu cầu bên thứ ba bồi thường tổn thất hàng hóa, tổn thất thân tàu
 • Hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch tài chính hàng hải như hợp đồng đóng tàu, mua bán tàu, quản lý tàu biển, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng thế chấp tàu, tổn thất chung, vận đơn,...

 

>> Lao động:

Chúng tôi thực hiện những việc liên quan đến lĩnh vực Lao động bao gồm:

 • Tư vấn các vấn đề về Luật Lao động, như: soạn thảo các nội quy lao động và hợp đồng lao động, soạn thảo và đàm phán các thoả ước lao động tập thể, và tất cả các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động, tranh chấp về lao động.

>> Hình sự:

Chúng tôi bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các giai đoạn của thủ tục tố tụng hình sự.

>> Thủ tục hành chính:

Chúng tôi tư vấn và đại diện khách hàng trong các thủ tục hành chính.

>> Tranh tụng:

Chúng tôi đại diện khách hàng trước toà án và cơ quan tố tụng trọng tài bao gồm nhưng không giới hạn trong những vụ việc sau:

 • Thu hồi nợ.
 • Phá sản doanh nghiệp.
 • Tranh chấp thương mại và hợp đồng.
 • Tranh chấp liên quan đến công ty.
 • Hàng hải / Bảo hiếm.
 • Tranh chấp thừa kế.
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất và bất động sản.
 • Tranh chấp lao động.
 • Tố tụng hành chính.
 

 
  Doanh nghiệp
| Thương mại & Tài chính | Bất động sản| Lĩnh vực Hàng hải và bảo hiểm | Lao động | Hình sự | Thủ tục hành chính | Tranh tụng